altergrawitacja.pl

Grawitacja, mc2 czyli co nieco o fizyce

Teoria inflacji

Author:

01 15th, 2010

Wielu naukowców sądzi, że niektóre cechy charakterystyczne wczesnego wszechświata, takie jak odpowiednie tempo ekspansji, można wyjaśnić bez odwoływania się do rozumnej siły sprawczej. Służy im do tego teoria tak zwanej inflacji. Jednakże ta teoria nie zajmuje się praprzyczyną. Każe wierzyć, że już wcześniej istniało coś, z czego przypadkiem narodził się nasz wszechświat. Według teorii inflacji wszechświat mający wielkość mniejszą od atomu rozszerzył się w ciągu ułamka sekundy do rozmiarów większych niż nasza Galaktyka. A od tego momentu dalej rozszerza się już w wolniejszym, normalnym tempie. To, co można obecnie dostrzec, uważa się za maleńki fragment znacznie większego wszechświata. Zdaniem rzeczników owej teorii jedynie ten widzialny fragment wszechświata jest przypadkiem jednakowo uporządkowany we wszystkich kierunkach. Jak twierdzą, pozostała, niewidoczna część może mieć zupełnie inny wygląd, wręcz chaotyczny. Astrofizyk oświadczył: „Możliwe, że nigdy nie uda się sprawdzić inflacji metodami obserwacyjnymi”. W rzeczywistości teoria ta stoi w sprzeczności z ostatnimi wynikami obserwacji.Grawitacja

Author: admin

11 16th, 2009

Na czym spoczywa Ziemia? Co podtrzymuje Księżyc, Słońce i gwiazdy? Zagadnienia te od tysiącleci intrygowały ludzi. Obraz Ziemi otoczonej pustą przestrzenią to zdaniem uczonych zdumiewająca wizja. Kosmos wyobrażano sobie wtedy zupełnie inaczej. Niektórzy sądzili na przykład, że Ziemia spoczywa na grzbietach czterech słoni, stojących na ogromnym żółwiu morskim. Przez setki lat naukowcy głowili się nad tą sprawą. Dopiero w roku 1687 Izaak Newton ogłosił prawa powszechnego ciążenia. Twierdził on, że planety unoszą się nad nami bez pomocy jakichkolwiek namacalnych, materialnych obiektów lub substancji. Poruszają się i pozostają na swych orbitach dzięki sile ciężkości. W gruncie rzeczy wiszą na niczym w pustej przestrzeni. Wielu kolegów Newtona kpiło z wprowadzonego przezeń pojęcia grawitacji. Podsumowując, grawitacja nazywana jest ciążeniem powszechnym i jest jednym z czterech oddziaływań w fizyce. W naszym codziennym życiu, ciążenie objawia się w postaci przyspieszenia ziemskiego. Grawitacja zawsze powoduje przyciąganie, nigdy na odwrót.11 11th, 2009

Oddziaływanie słabe odpowiedzialne jest za niektóre promieniotwórcze przemiany jądrowe. Ma ono również wpływ na reakcje termojądrowe zachodzące w naszym Słońcu. Oddziaływanie słabe jest miliony razy słabsze niż siły jądrowe czyli oddziaływanie silne. Jest odpowiednio słabe, by wodór spalał się wewnątrz Słońca powoli i równomiernie. Gdyby było znacznie silniejsze lub znacznie słabsze, wszelkie formy życia, które do istnienia potrzebują gwiazdy przypominającej Słońce, znowu znalazłyby się w fatalnym położeniu. Odpowiednie tempo spalania wodoru rzeczywiście jest konieczne, by Ziemia była dobrze ogrzana – ale nie spopielona – i byśmy mogli na niej żyć. Poza tym naukowcy uważają, że oddziaływanie słabe odgrywa istotną rolę podczas wybuchów supernowych, a właśnie tymi wybuchami tłumaczą istnienie i rozprzestrzenienie większości pierwiastków. Gdyby oddziaływanie silne oraz słabe były nieco inne niż w rzeczywistości, gwiazdy nie wyprodukowałyby pierwiastków, z których ty i ja jesteśmy zbudowani.